Оцінка керованості автомобіля

Критичну швидкість автомобіля з умови керованості визначають за виразом:

,

де q - кут повороту керованих коліс, град.

Враховують критичні швидкості з умов керованості при q = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40° та будують залежність критичної швидкості від кута повороту керованих коліс (рис. 10).

Рисунок 10 - Залежність критичної швидкості автомобіля з умови керованості від кута повороту керованих коліс

Враховуючи , що при русі автомобіля на повороті із швидкістю понад Vкер керовані колеса будуть ковзати в поперечному напрямі й поворот їх на більший кут не змінить напряму руху автомобіля, роблять висновки про межі керованості автомобіля.

Радіус повороту автомобіля при еластичних колесах знаходять за виразом:

,

де q=20° - середній кут повороту керованих коліс; d1, d2 - кути бокового уводу коліс передньої та задньої осей, град:

, ,

Pd1, Pd2 - бокові сили, що діють на колеса передньої та задньої осей, Н.

Граничні значення бокових сил Pd1 та Pd2, при яких колеса котяться без бокового ковзання, визначають за виразами:

Pd1 = 0,4 Pj1 , Pd2 = 0,4Pj2 ,

де Pj1 =jG1 та Pj2 =jG2 - сили зчеплення коліс відповідно передньої та задньої осей з полотном дороги.

квід1, квід2 - коефіцієнти опору боковому уводу одного одинарного колеса передньої та задньої осей, Н/град (для колеса легкового автомобіля квід=500...1000 Н/град, для колеса вантажного автомобіля квід=800...1500 Н/град).

При жорстких колесах радіус повороту визначають за виразом:

.

Враховуючи, що Rе=R поворотність автомобіля нейтральна, при Rе>R - недостатня, при Re

Якщо виявиться, що поворотність автомобіля надлишкова, то визначають критичну швидкість з умови бокового відведення (збочення) коліс:

Враховуючи, що Vвідв повинна на 20...30% перевищувати максимальну швидкість автомобіля, роблять висновок про можливість експлуатації автомобіля, що проектується.


7966836582474691.html
7966881621485180.html
    PR.RU™